Program razvoja podeželja

NAZIV AKTIVNOSTI
Tehnološka posodobitev vinske kleti iz naslova podukrepa 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj za leto 2017 za kmetije

POVZETEK
Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup zmogljivega in avtomatiziranega hladilnega sistema za vinsko klet. Obstoječe cisterne bomo nadomestili s cisternami večjega volumna in s tem pridobili za 20% dodatnih volumskih kapacitet za hranjenje vin. Povečali bomo tudi kapacitete vinifikatorjev vinske kleti. Zaradi povečanega obsega predelave bomo tudi nadomestili obstoječo dotrajano avtomatsko polnilno linijo z novejšo in zmogljivejšo. Zamenjali bomo tudi zastarelo etiketirko in električno vijačno črpalko ter nabavili modernejšo in zmogljivejšo pnevmatsko stiskalnico. Naložba je bila nujna, zaradi prostorske omejenosti vinske kleti, posodobitve kmetijske proizvodnje in prilagajanja trgu. Kmetija KRISTANČIČ iz Medane si je z istoimenskimi vrhunskimi vini skozi
desetletja ustvarila pomembno mesto na vinskem zemljevidu tako doma kot daleč preko slovenskih meja. Kvaliteta temelji tako na skrbni naravni obdelavi vinogradov, kakor na napredni tehnologiji predelave grozdja v vino. Ker se zahteve trga vse bolj povečujejo, se temu ustrezno odzivamo z vse višjo kvaliteto vin. Višja kvalitete nam tudi omogoča širitev prodaje na tuje trge.

GLAVNE DEJAVNOSTI
V vinski kleti bomo namestili nov in zmogljivejši avtomatiziran hladilni sistem, nakupili nove večje inox sode in vinifikatorje in z njimi nadomestili obstoječe inox sode in vinifikatorje v naši kleti in tako povečali kapacitete za skladiščenje vin. Kupili bomo tudi novo avtomatsko polnilno linijo, etiketirko, električno vijačno črpalko ter pnevmatsko stiskalnico.

CILJI
  • Povečanje kapacitete vinske kleti;
  • posodobitev in povečanje obsega predelave kmetijskih proizvodov;
  • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
  • podaljšati staranja vina;
  • dvig kvalitete vina;
  • inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.

PRIČAKOVANI REZULTATI
- povečanje tržne proizvodnje vin zaradi povečanja kapacitete inox sodov;
- posodobitev tehnološke opreme kleti in dvig kvalitete vin
- izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine vin;
- povečanje izvoza;
- zmanjševane emisije TGP

Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (www.program-podezelja.si/).​
Preverite ponudbo ​naših vin:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: 
​Evropa investira v podeželja
©  VINA KRISTANCIC / 2021

Izdelava strani: Agencija Kodnes /
Pripravljeno po predlogi Srebrnic.com

menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram